O firme
Naša jazyková škola Vám ponúka vyše 25
- ročné skúsenosti a vynikajúce výsledky
pri výučbe cudzích jazykov.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE KURZY ?

Záruka kvality garantovaná akreditáciou medzinárodnej inštitúcie City & Guilds,
Dlhoročná tradícia a skúsenosti s výučbou anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka formou kurzov, firemných kurzov, či individuálneho vyučovania,
Kvalifikovaní lektori so skúsenosťami z pôsobenia v školstve od základných škôl až po univerzity, a tiež skúsenosti z vyučovaním, či praxou v zahraničí,
Komunikatívny spôsob výučby simulujúci reálne životné situácie,
Doterajšia 100% - ná úspešnosť študentov našich kurzov na medzinárodných skúškach a prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

Úspechy našich študentov aj v konkurencii so štátnymi  školami na  celoslovenskej úrovni.
Cieľom našej výučby je zvládnuť jazyk čo najprirodzenejšou metódou, bez memorovania a nadmerného vypracúvania gramatických cvičení na vyučovacích hodinách. Najdôležitejšie v cudzom jazyku je vedieť vyjadriť myšlienku, byť pochopený a rozumieť. Hoci používame najmodernejšie učebné texty , vyučujeme aj z nami pripravených materiálov cielených na určitý tematický okruh a využívame autentické materiály. Učiť sa cudzí jazyk, to nie je len práca s učebnicou. Je to najmä rozhovor , interakcia.
Vyučujeme všetky jazykové zručnosti s dôrazom na konverzáciu na všetkých úrovniach.
Vyučujeme modernou a účinnou metódou EEE - Easy Effective Efficient, ktorá v sebe spája najlepšie prvky z iných metód (komunikačná, Callanova a pod.)
Žiadna metóda nefunguje 100%, mnohé z nich sú už zastaralé,  a napriek tomu postavené nad všetky ostatné princípy funkčnej výučby jazykov. Preto nesľubujeme, že vás naučíme komunikácii za 2 týždne a ani x-krát rýchlejšie. Vaše vedomosti budú trvácne a získané metódou , pre vás najvhodnejšou a najúčinnejšou. U každého volíme ideálnu kombináciu postupov na docielenie želaného výsledku.
Preklady a tlmočenie
Zabezpečujeme preklady a tlmočenie z / do anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Cena - dohodou.
Pri prekladoch  1 normostrana menej náročného textu ako sú listy, žiadosti  o prijatie do zamestnania, motivačné listy, životopisy atď. /1 800  znakov  s medzerami/ 10 €.  Neúčtujeme plnú sumu pri aj  začatej strane.
Certifikáty
Po ukončení  vzdelávacích aktivít a absolvovaní záverečnej skúšky získate :

1. Osvedčenie o získanom vzdelaní po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok pri účasti na minimálne 50 - tich hodinách. Pri účasti na menšom počte hodín Potvrdenie o absolvovaní príslušného počtu hodín, ak o to požiadate.

2. Osvedčenie o absolvovaní špecializovaných kurzov, na požiadanie AJ V CUDZOM JAZYKU.
Kurzy
INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
Tzv. one-to-one kurz, ktorého výhodou je štruktúra kurzu koncipovaná na základe požiadaviek klienta, kde sa zohľadňuje druh cudzieho jazyka napr. všeobecný, alebo odborný jazyk; frekvencia kurzu a čas. Materiály používané na výučbu závisia od požiadavky klienta. Ak sa rozhodnete pre jednu stabilnú učebnicu, škola vám ju zabezpečí, klient si ju hradí sám. Ak klient požaduje rôznorodé oblasti z cudzieho jazyka, jazyková škola mu pripraví požadovaný materiál bezplatne.
SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ KURZY / 6-8 ÚČASTNÍKOV/
Bývajú spravidla polointenzívne, 2 X týždenne po 60 minút. Dni a čas si určia študenti v danej skupine sami po dohode s lektorom na prvom stretnutí, ktorého dátum sa zverejňuje po 10. septembri. Kopírujeme školské prázdniny. V prípade ochorenia lektorky jazyková škola zabezpečí suplovanie. Ak sa nepodarí zabezpečiť suplovanie načas, jazyková škola telefonicky, prípadne mailom oznámi zrušenie vyučovania a zabezpečí odučenie hodiny v náhradnom termíne po dohode v skupine.  Materiály používané na výučbu pozostávajú zo sady učebnice a pracovného zošita, ktorá sa používa počas celého školského roka a klient si ich hradí sám / orientačná cena sady cca 25 €/ . Učebnice zabezpečí jazyková škola, alebo klient individuálne. Množstvo doplnkových materiálov, kópií konverzačných a obrázkových predlôh škola poskytuje bezplatne. Otvorenie skupinového kurzu je podmienené počtom účastníkov. Minimálna veľkosť skupiny je 6. Maximálny počet študentov je 8. Skupinový kurz je možné otvoriť aj s menším počtom študentov ako je minimálny počet, avšak od počtu študentov závislom adekvátnom doplatku.
SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ KURZY / 2-5 ÚČASTNÍKOV/
Podmienky ako pri skupinových jazykových kurzoch s väčším počtom účastníkov, s výnimkou ich počtu.
SKUPINOVÉ  JAZYKOVÉ  KURZY
V prípade záujmu poskytujeme aj intenzívne kurzy s frekvenciou 3-5 razy týždenne.
Firemné jazykové kurzy
Tento typ kurzov závisí výhradne od požiadaviek firmy. Výučba sa môže konať formou individuálnej výučby, alebo skupinového kurzu. To isté platí o jej obsahu, čase a frekvencii. Po dohode o obsahu kurzu materiály vyberá jazyková škola a ich kopírovanie zvyčajne zabezpečuje firma.
Do nášho portfólia pribudlo aj ďalšie vzdelávanie. Poskytujeme individuálne, skupinové a firemné kurzy v oblasti :
     *   Získavania základov a zručností s prácou s IT technológiami

     *   Marketingu

     *   Manažmentu

     *   Ľudských zdrojov
Referencie
NAŠI  KLIENTI
Vojenský útvar 1101, Kpt. Nálepku 1 , 075 01 Trebišov,
Slovenská Sporiteľňa a. s., M. R. Štefánika 1755, 075 29  Trebišov,
BLIKA,s.r.o. M.R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov,
Regionálna rozvojová agentúra Dolný Zemplín,     Kukučinova 184/ 1,  075 01 Trebišov,
PLASTMETAL - PIS  Kollárová 8, 075 01 Trebišov,
Cestovná agentúra AGI,  M. R. Štefánika 1632/39, 075 01        Trebišov,    
Stanislav Farkaš  FARTEX, M. R. Štefánika 3481/54, 075 01 Trebišov,
OMV Slovensko, spol. s.r.o., 811 08 Bratislava,
VVS a.s. Košice, závod Trebišov, Komenského  1872, 075 01  Trebišov,
Elektroconnect s.r.o.,  o. z. Trebišov,  Kpt. Nálepku 11, 075 01  Trebišov,     
AGROTIM spol. s r. o.,  Hlavná 139,  076 16 Zemplínska        Nová Ves - Úpor,
Mega Trade,   spol. s r.o. Trebišov,   M.  R. Štefánika  9,       075 01 Trebišov,
Kössler Renewable Energy, s.r.o.,Tabaková 1,075 01 Trebišov,
ChocoSuc Partner a.s., Cukrovarská 075 01 Trebišov,
Folmar a.s., M.R.Štefánika 68/9, 075 01 Trebišov, Telefónica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Progress Trading, a.s., Cukrovarksá 22, 075 01 Trebišov,
TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad. Prevádzkareň Trebišov, Kpt- Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov,
Folmar, a.s. , 075 01Trebišov,
ADM Slovakia s.r.o. Sečovce, Kollárova 1657/16
Progress Trading, a.s., Cukrovarská 22, 07501 Trebišov

a stovka individuálnych klientov.
Cenník
CENY  KURZOV  NA  ŠKOLSKÝ  ROK   2017/2018:
SKUPINOVÉ  KURZY   6 až 8 účastníkov:
€ 118,-   za 1 polrok = 55 vyučovacích hodín
KURZY  S MENŠÍM POČTOM ÚČASTNÍKOV AKO 6  O FREKVENCII MINIMÁLNE 2 X TÝŽDENNE
Jeden klient:
* deti do 15 rokov - 10 Eur, stredoškoláci - 11,- Eur, dospelí - 12 Eur
DUO:
* deti do 15 rokov - 5 Eur, stredoškoláci - 6 Eur, dospelí - 7 Eur
TRIO:
* deti do 15 rokov - 4 Eur, stredoškoláci - 5 Eur, dospelí - 6 Eur
INDIVIDUÁLNE KURZY 1X TÝŽDENNE , ČAS PODĽA DOHODY
€ 11,-  / za 60 minút
TESTOVANIE ÚROVNE JAZYKA S NÁSLEDNÝM VYDANÍM OSVEDČENIA V CUDZOM JAZYKU
€ 50,- / € 120,- v závislosti od úrovne / písomná skúška, ústna skúška, prezentačné schopnost
Preklady
Cena za 1 normostranu od 11,- Eur v závislosti od náročnosti textu
Účtujeme príplatok za expresné preklady.
Naše  projekty
Thank you to Ingrid and congratulations to those of you that participated in the two week English Language course this summer. You all made me feel very welcome and I have had a truly wonderful time working with all of you.  Giving up your free time for two weeks shows a deep commitment to learning and practicing using English and it was very satisfying to see and hear each of you as you steadily grew in confidence. I hope you continue to use your language skills at every opportunity in order that they continue to deve lop. Once again, thank you for giving me your time and energy and I hope to see and hear you in the near future.
Milton
Grundtvig
Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých.
V roku 2011 bol našej vzdelávacej inštitúcii schválený projekt
Rozvoj rodičovských zručností´ . Spolu s partnermi zo Severného Írska, Rumunska a Turecka sme pracovali na finálnych produktoch; jedným z nich je príručka dôležitých zručnosti rodiča, o ktorú sa s vami čoskoro podelíme.

EST Databáza projektov (odkaz)
Webstránka pojektu (odkaz)
Všetky práva vyhradené Linguaplus © 2015-2018
Kontakt
Mgr. Ingrid VIKTOROVÁ - LINGUA PLUS
Veľký Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda  87/13
075 01 Nový Ruskov
IČO :41 606 892, DIČ: 1072349146, 
e - mail :  ivik40@gmail.com,
Tel. kontakt : 0917 941 672
Lingua

PLUS